Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Het Leerwerkloket Noord-Holland Noord is het informatiepunt voor al uw vragen over: leren en werken, opleidingen en de arbeidsmarkt. We zijn er voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers in de regio Noord-Holland Noord, van Uitgeest tot en met Texel. Wij geven u graag persoonlijk advies: er is meer mogelijk dan u denkt!

Wie betaalt de opleiding?

Wie betaalt de opleiding?

De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten stimuleren werkend leren
met financiële regelingen. De financiële regelingen voor werkzoekenden, werknemers en scholieren vind je hier. Jouw situatie bepaalt welke regelingen er voor jou gelden.

Regeling NL Leert Door

Vanaf 1 december 2020 subsidieert de overheid met de regeling NL Leert Door diverse online opleidingen die jij gratis kunt volgen. Om een cursus of training te volgen, hoef je je alleen maar aan te melden bij een opleider die subsidie heeft gekregen. De opleider handelt verder de administratie en kosten af. Een overzicht van alle gratis opleidingen vind je op Hoe werkt Nederland.

 • Vooropleiding afhankelijk per opleiding
 • Iedereen vanaf 18 tot 65 jaar

Tegemoetkoming scholieren

De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Meer hierover lees je op www.duo.nl 

 • Voltijd voortgezet onderwijs of voortgezet volwassenenonderwijs (VAVO)
 • ​18 – 30 jaar

Tegemoetkoming Deeltijders

Deze tegemoetkoming geldt voor het cursusgeld en de schoolkosten. Om de tegemoetkoming voor deeltijders te krijgen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. De hoogte van de tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van jouw inkomen en dat van je eventuele partner. Meer hierover en over de voorwaarden lees je op www.duo.nl

 • Deeltijd voortgezet onderwijs of voortgezet volwassenenonderwijs (VAVO)
 • ​Ouder dan 18

Studiefinanciering

Om recht te hebben op studiefinanciering moet je tussen de 18 en 30 jaar oud zijn. Daarnaast moet je voldoen aan één van de volgende situaties:

 • Je doet een voltijd MBO opleiding; of
 • Je doet een voltijd opleiding aan een hogeschool of universiteit; of
 • Je doet een duale opleiding aan een hogeschool of universiteit.

Volg je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Wel betaal je eventuele leningen terug. Voor niveau 3 en 4 is de studiefinanciering een prestatiebeurs. Dit betekent dat je studiefinanciering pas een gift wordt als je je diploma hebt behaald. Ook je studentenreisproduct valt onder deze regelingen.

Volg je een opleiding in het mbo, dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Wil je erna doorstuderen en naar het hbo, dan heb je opnieuw recht op 4 jaar studiefinanciering en een studentenreisproduct.

Studiefinanciering voor het hbo en de universiteit is een lening. Dit betekent dat je de studiefinanciering moet terugbetalen als je klaar bent met je studie. Wel is er nog steeds een aanvullende beurs. De aanvullende beurs is een prestatiebeurs: haal je binnen 10 jaar je diploma dan hoef je de aanvullende beurs niet terug te betalen.

Nog geen 18? Dan ontvang je studiefinanciering het kwartaal na de startdatum van je studie. Start je op het hbo of de universiteit dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Daarnaast heb je één jaar extra recht op je studentenreisproduct als je een hbo opleiding volgt en in het eerste jaar van je leenfase zit. De leenfase start na je prestatiebeurs, je hebt dan geen recht meer op studiefinanciering en leent extra bij om je studie te bekostigen. Meer hierover lees je op: www.duo.nl.

Levenlanglerenkrediet

Iedereen tot 55 jaar kan onder bepaalde voorwaarden geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Je krijgt het krediet voor de duur van de opleiding. Je kunt het Levenlanglerenkrediet aanvragen via DUO. Meer hierover en over de voorwaarden lees je op: www.duo.nl

Ben je jonger dan 30? Dan kun je het krediet alleen in een van de volgende 2 situaties krijgen:

 • Je hebt een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
 • Je gaat een deeltijdopleiding doen aan hbo of universiteit.

Daarnaast kun je de kosten aftrekken van de belasting. Voor de aftrek van studiekosten geldt een drempel van € 250,- per persoon. De aftrekbare kosten boven deze drempel mag je aftrekken. 

Startersbeurs

De Startersbeurs biedt de mogelijkheid om zes maanden, 32 uur per week, werkervaring op te doen bij een bedrijf naar keuze tegen een vergoeding van minimaal € 500,-. In sommige gemeenten spaar je per maand € 100,- voor een opleiding. Bekijk de voorwaarden in jouw gemeente op www.startersbeurs.nu.

 • 18 – 26 jaar
 • Opleiding afgerond

Transitievergoeding

Indien de werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen na een dienstverband van 24 maanden of langer ontvang je een transitievergoeding. Je kunt deze vergoeding gebruiken voor scholing of begeleiding bij het vinden van een andere baan. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Lees meer over de transitievergoeding op www.uwv.nl.

AmbachtNederland

Via AmbachtNederland is het mogelijk om met behoud van WW-uitkering de opleiding te volgen. Kandidaten die worden toegelaten betalen een eenmalige bijdrage van € 250,- voor het gehele traject. Verder zijn er voor de kandidaten geen kosten, maar ook geen vergoedingen. Aanmelden kan via www.ambachtnederland.nl

DOORZAAM scholingsvouchers

De DOORZAAM scholingsvoucher is een voucher t.w.v. € 500 inclusief BTW welke besteed kan worden aan een arbeidsmarktrelevante opleiding/cursus die de uitzendkracht helpt in zijn of haar (toekomstige) werk.
 
De scholingsvoucher is beschikbaar voor uitzendkrachten die:

 •          werkzaam zijn in fase A|B of 1|2|3
 •          niet hoger opgeleid zijn dan MBO niveau 4

Andere financieringsmogelijkheden

Als werknemers een opleiding volgen

Als je in loondienst werkt, kun je jouw werkgever vragen om de opleiding te betalen. Vaak zijn daarover afspraken gemaakt in de CAO. Werkgevers die hun personeel opleidingen aanbieden, kunnen vergoedingen uit opleidingsfondsen krijgen. In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over een persoonlijk ontwikkelbudget. Met dit persoonlijke ontwikkelbudget kun je onder meer je kennis op peil houden.     

Een opleiding volgen met een WW uitkering

Ontvang je een WW uitkering? Dan kun je bij jouw adviseur werk  een verzoek tot scholing indienen. De adviseur beoordeelt vervolgens of je deze opleiding kunt volgen met behoud van uitkering, of je wel of geen vrijstelling krijgt van de sollicitatieplicht en of UWV de opleiding voor je betaalt.

Een opleiding volgen met een WIA/WAO/wajong uitkering.

Het is aan te raden om over jouw mogelijkheden in gesprek te gaan met je arbeidsdeskundige. Hij/zij kent jouw situatie en weet waar je gebruik van kan maken. Is voor jou een opleiding noodzakelijk voor het vinden van werk, dan betaalt UWV de opleiding. Lees hierover op: www.uwv.nl.
Let op: ontvang je een Wajong-uitkering en wil je geld lenen met het Levenlanglerenkrediet? Dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering.

Ik kan geen regeling vinden die op mij van toepassing is

Misschien dat jouw gemeente nog mogelijkheden biedt of zijn er sectorale regelingen. Zo niet, dan kun je ervoor kiezen om een opleiding zelf te betalen. Daarnaast kun je de kosten aftrekken van de belasting. Voor de aftrek van studiekosten geldt een drempel van € 250,- per persoon. De aftrekbare kosten boven deze drempel mag je aftrekken.  

Als je een WW-uitkering hebt kun je mogelijk vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht wanneer scholing als noodzakelijk wordt beoordeeld. Je volgt dan de opleiding gedurende de uitkeringssituatie. Meer informatie vind je op de website van UWV.

Regelhulp financieel CV

Als u een nieuwe baan zoekt, kan uw werkgever mogelijk gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen als hij u in dienst neemt. Deze regelhulp laat u zien of dat zo is. Aan het eind kunt u een persoonlijke brief maken met een overzicht van de voordelen. Deze brief is uw financieel CV en kunt u bijvoorbeeld meesturen met uw sollicitatie.

Vul hier uw financieel CV in: Regelhulp financieel CV

Advies

Wil je persoonlijk advies of wil je weten welke extra regelingen er gelden in jouw regio? Neem contact op met een Leerwerkloket of overleg met Personeelszaken/HRM van het bedrijf waar je werkt.