Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Het Leerwerkloket Noord-Holland Noord is het informatiepunt voor al uw vragen over: leren en werken, opleidingen en de arbeidsmarkt. We zijn er voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers in de regio Noord-Holland Noord, van Uitgeest tot en met Texel. Wij geven u graag persoonlijk advies: er is meer mogelijk dan u denkt!

Artikel

Subsidies en fiscale voordelen

Een actueel overzicht van de financiele regelingen vindt u hier:

Deze brochure kunt u hier downloaden

 

Welke regelingen en subsidies zijn er voor leven lang ontwikkelen?

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen waarvan een werkgever gebruik kan maken. Deze leveren vaak aanzienlijke voordelen op. We onderscheiden de volgende categorieën (“bouwblokken”):

  • Subsidieregelingen landelijke overheid.
  • Belastingvoordelen.
  • Regelingen uitkerende instanties.
  • Gemeentelijke regelingen.
  • Sectorale regelingen.

Subsidieregelingen landelijke overheid

Subsidieregeling Praktijkleren

Voor de werkgever die een praktijk- of leerwerkplaats aanbiedt is een subsidie beschikbaar van maximaal €2700,- per praktijk- of leerwerkplaats. Dit ter compensatie van de begeleiding op de werkvloer (bestemd voor erkende leerbedrijven). De subsidie kan aan het einde van het studiejaar aangevraagd worden.

Informatie en aanvragen

Tel mee met Taal

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Informatie en aanvragen

Slim regeling

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Informatie en aanvragen

NL leert door

Het is voor werknemers mogelijk om via de subsidieregeling NL leert door kosteloos (online) scholing te volgen. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een korte cursus om een specifieke vaardigheid te leren of om bijscholing te volgen voor een bepaald beroep.

Informatie en aanvragen

Belastingvoordelen

Loonkostenvoordeel (LKV)

Subsidie als een werkgever een werkzoekende in dienst neemt die arbeidsgehandicapt is of bij aanvang dienstverband ouder is dan 56 jaar en uit een uitkeringssituatie komt. De werkgever heeft een doelgroep verklaring (aanvragen binnen 3 maanden na aanvang van het dienstverband) nodig om voor loonkostenvoordeel in aanmerking te komen. 

Lees hier verder 

Lage Inkomensvoordeel (LIV)

Subsidie voor de werkgever voor alle werknemers die hij in dienst heeft en die minder dan 125% van het minimumloon verdienen. De werkgever hoeft geen aanvraag te doen, maar ontvangt de tegemoetkoming automatisch in het volgende kalenderjaar van de belastingdienst. Voor kalenderjaar 2020 bedraagt de maximale vergoeding  €1.000,- per jaar.

Lees hier verder

Lage Inkomensvoordeel (Jeugd LIV)

Subsidie voor de werkgever met medewerkers t/m 20 jaar. Met het jeugd LIV ontvangt de werkgever automatisch in het volgende kalenderjaar een tegemoetkoming van de belastingdienst. Voor kalenderjaar 2020 worden deze bedragen gehalveerd.

Lees hier verder:

Regelingen uitkerende instanties

Loonkostensubsidie

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente als zij mensen met een arbeidsbeperking – waarvoor de gemeente verantwoordelijk is – in dienst nemen.

Lees hier verder

Loondispensatie

Loondispensatie voor Wajong gerechtigden: de werkgever betaalt niet het volle loon, maar slechts dat deel waarvoor de Wajong er productief is.

Lees hier verder

De werkgever moet loondispensatie aanvragen met een aanvraagformulier.

No-risk polis

De werkgever kan een compensatieregeling of no risk polis aanvragen voor mensen met een Wajong of WIA uitkering.

Bij ziekte betaalt de werkgever het loon gewoon door, maar kan ter compensatie een ziektewetuitkering in naam van deze werknemer bij UWV aanvragen.

Lees hier verder

Oriëntatiedagen

Voor alle WW-gerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt is het mogelijk om maximaal 2 weken vrijblijvend mee te kijken bij een werkgever. Het doel van deze zogeheten ‘oriëntatiedagen’ is om sfeer te kunnen proeven in een bedrijf of mee te kunnen kijken bij het uitoefenen van een bepaalde  functie. De werkzoekende dient dit vooraf aan te vragen bij UWV.

Proefplaatsing

De werkgever kan zo in de praktijk zien dat de werkzoekende het werk aan kan. Voor aanvang vult de werkgever samen met de werkzoekende een aanvraagformulier in.  Na toestemming van UWV werkt de werknemer 2 maanden met behoud van zijn uitkering. 

Lees hier verder

Noodzakelijke aanpassingen

Als de werkgever iemand met een ziekte of handicap aanneemt of reeds in dienst heeft, is het misschien noodzakelijk om de werkplek aan te passen of een hulpmiddel aan te schaffen. Hiervoor kan de werkgever een zogenoemde Voorziening aanvragen

Scholing

UWV Uitkeringsgerechtigden kunnen uitsluitend met instemming van UWV een scholing volgen als er een noodzaak tot het volgen van de scholing bestaat.

Gemeentelijke regelingen

De toepassing van de instrumenten van de participatiewet kunnen verschillen per gemeente. Gemeenten hebben beleidsvrijheid en bepalen op basis van maatwerk wat iemand aan (financiële) ondersteuning nodig heeft. Bovendien kunnen gemeenten aanvullende instrumenten toepassen die zijn gericht op werknemers die binnen de doelgroep van de Participatiewet vallen.

De regelingen van de gemeente waar de kandidaat is ingeschreven zijn van toepassing.

Sectorale regelingen

In verschillende sectoren zijn specifieke financiële regelingen op het gebied van Leren en Werken.

Berekenen

De volgende website geven informatie en rekenhulp:

Er zijn ook financiële regelingen die zijn bestemd voor werkzoekenden. Deze regelingen zijn in een afzonderlijk informatieblad beschreven. Vraag naar het Informatieblad “Financiële regelingen Leren en Werken voor Werkzoekenden” bij het Leerwerkloket.