Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Het Leerwerkloket Noord-Holland Noord is het informatiepunt voor al uw vragen over: leren en werken, opleidingen en de arbeidsmarkt. We zijn er voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers in de regio Noord-Holland Noord, van Uitgeest tot en met Texel. Wij geven u graag persoonlijk advies: er is meer mogelijk dan u denkt!

Onderwijs

 

Wat is leren met een praktijkverklaring in het MBO?

Het is leren in de praktijk bij een werkgever van een of meerdere delen (werkprocessen) van de MBO opleiding. De werkgever verklaart dat de kandidaat dit werkproces beheerst in een Praktijkverklaring, die wordt uitgegeven door het MBO. Het is een geschikte route voor mensen die geen startkwalificatie hebben en voor wie een volledig MBO diploma een brug te ver is.

Wat is het verschil tussen een praktijkverklaring en een andere leerroute in het MBO?

Een belangrijk verschil is dat er veelal geen theorie lessen zijn en er geen examen afgelegd hoeft te worden. Het is leren in de praktijk bij een werkgever (erkend leerbedrijf) voor mensen die geen startkwalificatie hebben.

Welke MBO instellingen nemen deel in Noord-Holland Noord?

In de arbeidsmarktregio NHN nemen Clusius College, Horizon College en ROC Kop deel.
In aanpalende andere arbeidsmarktregio’s doen ook andere ROC’s en AOC’s mee (bijvoorbeeld Regiocollege, ROC van Amsterdam, ROC Top, Wellant College).

Is het ook mogelijk om praktijkverklaringen met werkprocessen uit niveau 3 of 4 te behalen?

Ja, in principe wel, maar in deze pilot is er voor gekozen om te starten met niveau 1 en 2.

Kun je met meerdere praktijkverklaringen uiteindelijk een MBO diploma halen? 

Nee, daarvoor ontbreken de algemene vakken als Nederlands, rekenen en LLB.

Stel dat de kandidaat na de praktijkverklaring een mbo-opleiding bbl of bol wil doen, kan hij/zij dan vrijstelling krijgen voor de werkprocessen die hij met de praktijkverklaring in de praktijk kan uitvoeren?

Ja, dat kan in principe, is echter altijd een oordeel van de toelatingscommissie van de mbo-instelling.

Kun je ook afstromen van regulier MBO naar praktijkleren met de praktijkverklaring?

Ja